VARUMÄRKESRIKTLINJER

Varumärkesriktlinjer för Bluebeam

Här hittar du några riktlinjer som hjälper dig att leverera Bluebeam-innehåll som stämmer överens med vårt varumärke.

Logotyp

Vår logotyp finns i två olika versioner som är designade för att fungera med en mängd olika tillämpningar.

Utrymme

Det fria utrymmet runt logotypen ska motsvara minst bredden av symbolen B i logotypen.

Färg

Vår primära logotyp är den blå logotypen på en vit bakgrund. Tänk på vilken bakgrund du ska placera logotypen på.

Om du ska använda logotypen på en mörk bakgrund ska du använda den vita logotypen.

Om du ska använda logotypen på en ljus bakgrund ska du använda den blå eller svarta logotypen.

Högre kontrast mellan logotypen och bakgrunden ger bättre läsbarhet.

Gör inte det här med logotypen:

Undvik att ändra logotypens färger.

Undvik att rotera logotypen.

Undvik att sträcka ut eller pressa ihop logotypen.

Undvik att lägga till extra effekter till logotypen.

Undvik att skapa om logotypen.

Undvik att göra ändringar eller tillägg till logotypen.

En vänlig påminnelse

Det här är en vänlig juridisk påminnelse om att den här grafiken tillhör oss, och är skyddad enligt upphovsrättsliga lagar.

Du får inte:
  • Ändra filerna på något sätt.
  • Visa grafiken på ett sätt som antyder att Bluebeam har någon relation eller koppling till, eller rekommenderar, din produkt, tjänst eller verksamhet.
  • Använda grafiken som en del av namnet på din egen produkt, tjänst eller verksamhet.
  • Kombinera grafiken med annan grafik utan skriftligt tillstånd från Bluebeam.